Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
20-12-2013 Opening beweegboog St. Elisabeth
13-12-2013 Symposium “Nederland Schaliegasvrij!”
10-12-2013 Expositie 'Zutphen2025. Praat mee!'
05-12-2013 Gelders Wooncongres
30-11-2013 informatiedag decentralisaties sociaal domein
28-11-2013 Op weg naar de raadsverkiezingen
27-11-2013 Vervolg regionale raadsledenbijeenkomst over transitie Jeugdzorg
22-11-2013 Manifestatie "Over leven en welzijn; Op de drempel van transitie"
22-11-2013 Routekaart energieneutrale regio Stedendriehoek
21-11-2013 Mini-symposium afsluiting plattelandshuis Achterhoek en Liemers
21-11-2013 PPS en verkiezingen gemeenteraad 2014
20-11-2013 Gelders Debat: Winkels stad in of stad uit?
18-11-2013 Beursvloer 2013
14-11-2013 Uitnodiging Oase 2013
12-11-2013 4e themabijeenkomst ontwikkelingen in de drie decentralisaties in het sociale domein
09-11-2013 Week van de Jeugdzorg
07-11-2013 Informele bijeenkomst Rivier in de Stad
30-10-2013 Politieke retoriek, de markt en de angst voor de dood
30-10-2013 Faire trade challenge
20-10-2013 Opening tentoonstelling Norbert Olthuis – Schilder / Tekenaar
18-10-2013 Avond van de Lokale Democratie
17-10-2013 Bestuurlijke bijeenkomst Afvalwaterplan Zutphen - Lochem
16-10-2013 Politiek Café Horeca
16-10-2013 Regionale Raadsledenbijeenkomst Transitie Jeugdzorg
16-10-2013 Stad en Regio congres 2013
11-10-2013 Bestuurdersdebat over Mensenrechten en inspiratiebijeenkomst decentralisaties sociaal Domein
09-10-2013 Nieuwe inwonersavond in de Burgerzaal
07-10-2013 Themabijeenkomst externe spoorveiligheid
03-10-2013 fietstocht ‘Ervaar Zutphen en Warnsveld op de fiets’
24-09-2013 Regionale bijeenkomsten 'Handhaving door en voor gemeenten'
24-09-2013 Bijeenkomst ‘Op weg naar de verkiezingen’
22-09-2013 Dag van de duurzaamheid 2013
21-09-2013 Samenkomst rondom de Vredespaal
13-09-2013 Opening tentoonstelling Zutphen 1813 – 1913 – 2013
12-09-2013 3e themabijeenkomst ontwikkelingen in de drie decentralisaties in het sociale domein
12-09-2013 Conferentie Mediation
12-09-2013 Bijeenkomst laaggeletterdheid
10-09-2013 Dag van de Rechtspraak
09-09-2013 thema-avond sociale stadslandbouw
05-09-2013 Ontbijtbijeenkomst over leefbaarheid

Behandeld in

Ook interessant?