Pagina delen

Activiteiten

Raadsleden worden regelmatig uitgenodigd voor allerhande bijeenkomsten. Om inzichtelijk te houden welke uitnodigingen zijn binnengekomen staan alle bij de griffie bekende uitnodigingen voor de raad in dit activiteitenoverzicht.
Instellingen en organisaties die de raadsleden willen uitnodigen kunnen via dit overzicht ook zien op welke dagen al activiteiten voor de raad staan gepland, zodat het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Stukken of bijlagen die na afloop van de bijeenkomst aan de griffie zijn toegestuurd, worden nog als bijlage aan de betreffende activiteit toegevoegd.

In dit activiteitenoverzicht staan niet:

  • reguliere Forum en raadsvergaderingen;
  • door politieke partijen zelf georganiseerde bijeenkomsten;
  • uitnodigingen van individuele burgers;
  • uitnodigingen met een commercieel karakter;
  • uitnodigingen waar kosten aan verbonden zijn;
  • door het college voor inwoners georganiseerde informatieavonden.

Activiteiten {{ actiefJaar }}

Datum Titel
02-12-2022 Vooraankondiging Bestuurdersdag en ALV 2022 (VNG)
15-11-2022 Save the date Raadsbijeenkomst (Cleantech Regio)
11-10-2022 Bijeenkomst over afvalinzameling, onderhoud groen-buitenruimte
06-10-2022 Uitnodiging Eigen Kracht Centrale '20 jaar bruggen bouwen' (online symposium)
06-10-2022 Uitnodiging Bijeenkomsten Vitaliteit Dagrecreatie & Horeca
01-10-2022 Herinnering ; Kom ook naar de Dag voor lokale partijen
01-10-2022 Uitnodiging Raad-en-Daadweken ; neem een kijkje in de keuken
30-09-2022 Netwerkevenement Grondfest (2 dagen)
28-09-2022 Uitnodiging Inloopavond verkabeling
27-09-2022 Omgevingswet en Brede Welvaart
24-09-2022 Uitnodiging opening 'Niets gaat verloren, een selectie uit de aanwinsten 2008-2022' (Musea Zutphen)
21-09-2022 Uitnodiging events voor raadsleden (GGD en VNOG)
20-09-2022 Uitnodiging Informatiesessie NV Luchthaven Teuge
19-09-2022 Bijeenkomst Kennismaking gemeenschappelijke regelingen – regio Achterhoek
17-09-2022 Uitnodiging Raad op Zaterdag (digitaal)
16-09-2022 Dag van Gelderland: 'Krachten bundelen'
15-09-2022 Uitnodiging Vergroening Hamersplaats
12-09-2022 Uitnodiging Historische Vereniging Zutphen 2022
10-09-2022 Excursie 'Toer de Boer' bij Akkerbouwbedrijf
10-09-2022 Uitnodiging Open Monumentendag 2022 (Stichting Barbaros moskee)
07-09-2022 Uitnodiging aanbieding advies 'Kernenergie'
05-09-2022 Uitnodiging Dag van de Gelderse gemeenten 2022
15-07-2022 Fietsexcursie 'Toekomst van de landbouw' (1/2)
06-07-2022 Uitnodiging Dag van de Ontwerpkracht
30-06-2022 ALV-Kennisdag (Gelders Genootschap)
27-06-2022 Prachttoer Zutphen (PJGelderland)
27-06-2022 Uitnodiging voorlichtingsavond Waterschapsverkiezingen
23-06-2022 Inloopbijeenkomst ontwerp-inpassingsplan windpark IJsselwind Zutphen
18-06-2022 Raad op Zaterdag (digitaal)
16-06-2022 Bijeenkomst over jeugdzorg voor raadsleden in heel Gelderland
07-06-2022 Regionale bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
24-05-2022 Uitnodiging Masterclass (Aventus)
20-05-2022 Doe mee aan het NK Raadsleden (Wielerronde Veenendaal-Veenendaal)
20-05-2022 'Het landschap beschermen, hoe doe je dat?' (o.a. Natuurmonumenten)
19-05-2022 Uitnodiging symposium innovaties landbouw Achterhoek
18-05-2022 Introductiedag voor raadsleden (Cleantech Regio)
17-05-2022 Twee bijeenkomsten Toerisme & Recreatie 2022
11-05-2022 Meet & greet met ondernemersorganisaties (VNO-NCW Midden)
11-05-2022 Informele netwerkbijeenkomst (Stichting Gilde Zutphen)
10-05-2022 Inwerkprogramma samenwerken in de CleanTechRegio
08-05-2022 Uitnodiging buurtbijeenkomst 'presentatie BIDS boek'
22-04-2022 Bijeenkomst Waardevol wonen – Ruimte voor collectieve wooninitiatieven
19-04-2022 Lunchwebinar participatiestrategie (Tertium)
10-04-2022 Uitnodiging opening 'Geen tijd verliezen - Jeanne Bieruma Oosting'
10-03-2022 Webinar ‘Inclusief leiderschap’
05-02-2022 Dialoogtraining 'Verschillen overbruggen'
18-01-2022 Regionale bijeenkomst Raadsleden Cleantech Regio

Behandeld in

Ook interessant?