Werkgeverscommissie

Om uitvoering te geven aan de werkgeverstaken van de raad richting griffier en griffiemedewerkers is door de raad een werkgeverscommissie ingesteld. De werkgeverscommissie is door de raad gemandateerd...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Werkgeverscommissie

Om uitvoering te geven aan de werkgeverstaken van de raad richting griffier en griffiemedewerkers is door de raad een werkgeverscommissie ingesteld.

De werkgeverscommissie is door de raad gemandateerd als bevoegd gezag voor het uitoefenen van alle bevoegdheden ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers, met uitzondering van het benoemen, schorsen en ontslaan van de griffier en diens plaatsvervanger.

Op voorstel van de Werkgeverscommissie wordt de instructie voor de griffier door de raad vastgesteld.

De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor aansturing van de griffier, het voeren van functioneringsgesprekken met en de personeelsbeoordeling van de griffier.

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl