Technisch Blok

De Technisch Blok vergadering is een forumvergadering waar alle zaken worden behandeld die niet in een eigen Forumvergadering aan de orde komen. Dit betreft veelal onderwerpen die niet (zo) politiek zijn...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Technisch Blok

De Technisch Blok vergadering is een forumvergadering waar alle zaken worden behandeld die niet in een eigen Forumvergadering aan de orde komen. Dit betreft veelal onderwerpen die niet (zo) politiek zijn of procedureel van aard zijn.

De Technisch Blok vergadering bestaat uit:

 • Forumvoorzitter
 • Forumgriffier
 • één of twee vertegenwoordiger(s) van elke fractie (raadslid of Forumlid)
 • notulist (niet altijd)

Het Technisch Blok is een speciale Forumvergadering, waarin zaken aan de orde komen als:

 • algemeen spreekrecht voor burgers
 • vermoedelijke hamerstukken
 • lijst van gedane toezeggingen door het college
 • lijst van ingekomen stukken
 • lijst van ter inzage liggende stukken
 • vaststelling van het verslag van vorige Forumvergaderingen

In het Technisch Blok is voor alle collegeleden plaats aan de vergadertafel.

De Forumvoorzitter en Forumgriffier zijn dezelfde personen die ook de reguliere Forumvergaderingen leiden.

Deze pagina

 • a
 • a
 • a
 • tekstgrootte
 • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
 • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
 • Telefoon: 140575
 • Email: info@zutphen.nl