De gemeenteraad

De Zutphense gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Elke vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden om een nieuwe samenstelling van de raad te bepalen. Samen met...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

De gemeenteraad

De Zutphense gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zutphen en Warnsveld. Elke vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden om een nieuwe samenstelling van de raad te bepalen.

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de raad het bestuur van de gemeente.

Werkwijze

De raad vergadert in principe op de maandagavonden in de oneven weken. Van 19.00 tot 21.00 vinden Forumvergaderingen plaats. Na een half uur pauze begint om 21.30 uur de raadsvergadering.

Tussen de zomer en het kerstreces van 2018 experimenteert de raad met de vergaderstructuur. De Experimentele vergadercyclus houdt in dat tussen het zomerreces en het kerstreces in principe op de ene vergadermaandag alleen Forumvergaderingen plaatsvinden, op de andere vergadermaandag is alleen de raadsvergadering. De forumvergaderingen starten om 19.00 uur, de raadsvergadering begint om 19.30 uur. De vergaderingen zijn altijd in het Oude Stadhuis. Wanneer bij uitzondering op een andere locatie wordt vergaderd, wordt dit uitdrukkelijk gecommuniceerd.

In vakantieperioden wordt de vergadercyclus onderbroken. In geval van nationale feestdagen wordt, indien deze samenvallen met een vergaderdag, uitgeweken naar de dinsdag.

Verder is er een aantal maal per jaar een zogeheten Forumspecial. Bij zo'n Forumspecial wordt de tijd genomen om een onderwerp te bespreken of informatie te verzamelen voor een latere bespreking. Deze vergaderingen zijn niet op reguliere vergaderavonden.

Door aan de linkerkant van deze pagina een keuze te maken uit de overlegvormen krijgt u nadere informatie over het betreffende overleg.

 

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl