Pagina delen

Petitie

Een petitie is een door vele burgers ondertekend schriftelijk verzoek van politieke of maatschappelijke aard.

Burgers of groepen van burgers, die een petitie willen aanbieden, doen hiervan uiterlijk om 16.30 uur van de dag, waarop de raadsvergadering plaatsvindt, mededeling aan de griffier via griffie@zutphen.nl.

Petities kunnen door burgers of groepen van burgers in een raadsvergadering door de raad of door afzonderlijke raadsleden in ontvangst worden genomen.

Petities gericht aan de raad worden door de voorzitter in ontvangst genomen, petities gericht aan een fractie worden in ontvangst genomen door de voorzitter van de betreffende fractie of diens vervanger en petities gericht aan een raadslid door het betreffende raadslid.

Aan het in ontvangst nemen van een petitie wordt maximaal 10 minuten vergadertijd besteed.

De voorzitter kan het aanbieden van een petitie in de vergadering weigeren toe te laten indien hij van mening is dat de handtekeningen onder de petitie geen blijk geven van voldoende representativiteit bij het onderwerp van de petitie.