Pagina delen

Contact met Voorzitter Raad

Wilt u een petitie of burgerinitiatief aanbieden aan de raad? De voorzitter neemt deze in ontvangst in vergaderingen van de raad.

Neem vooraf altijd contact op met de griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad. De griffie legt u graag uit hoe de procedure werkt en welke uitkomsten mogelijk zijn. Ook informeert de griffie de voorzitter van de raad.