Pagina delen

Contact met de Rekenkamer

Bij vragen over bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma, uitgebrachte rapporten of bijvoorbeeld om een suggestie voor een uit te voeren onderzoek door te gegeven.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar rekenkamercommissie@zutphen.nl

De procedure van de brief of reactie

De e-mail of brief zal worden besproken in een vergadering van de Rekenkamercommissie, waarna vervolgens een -zo mogelijk- inhoudelijke reactie wordt verzonden.