Pagina delen

Contact met de Raad

Als inwoner van de gemeente Zutphen of betrokkene, kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de Raad of individuele raadsleden. Dit kan per e-mail, brief of telefonisch.

Ook kunt u in contact komen met de griffie, de ondersteuning van de gemeenteraad.

E-mail, telefonisch of brief

Contact per e-mail of telefonisch kan via de griffie

Adres:
Gemeenteraad
Postbus 41
7200 AA Zutphen

Zorg er altijd voor dat uw e-mail of brief is  voorzien van uw naam. In een brief vermeld u naast uw naam ook uw adres gegevens. Alle binnengekomen brieven komen terecht bij de griffie en via een lijst worden deze brieven beschikbaar gesteld aan de raad. Alléén anonieme en haatbrieven worden niet op deze lijst opgenomen.

Hoe gaat het in z’n werk?

De lijst met alle e-mails en brieven aan de raad wordt besproken tijdens de raadsvergadering. De raad vergadert maandelijks. Afhankelijk van wat de raad besluit te doen met de e-mail of brief wordt er vervolg aan gegeven en ontvangt u mogelijk een reactie.

Let op: de raadsvergaderingen en stukken zijn openbaar. Dit betekent dat de e-mails en brieven ook openbaar zijn. De brieven en e-mails worden op verzoek aan derden geanonimiseerd beschikbaar gesteld.

Raadsleden

Heeft u een vraag aan een van de raadsleden? U kunt direct met hen in contact komen. Aan de rechterkant onder “Gemeenteraad” kunt u via “Raadsleden” contact opnemen met het raadslid van uw keuze.

Griffie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie.