Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Rekenkamer

Rekenkamer

Rekenkamer
De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol door onafhankelijk onderzoek te doen.
De rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter. Deze samenstelling zorgt voor een mix van kennis op het bestuurskundige, juridische en financiƫle vlak en politieke betrokkenheid.


Onderzoek
De rekenkamer doet onafhankelijk en divers onderzoek naar gevoerd beleid. De rekenkamer bepaalt zelfstandig de te onderzoeken onderwerpen, maar stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om suggesties te doen. De door de rekenkamer gekozen te onderzoeken onderwerpen worden vastgelegd in een tweejaarlijks onderzoeksprogramma.


Door van dossiers kennis te nemen en gesprekken te voeren met betrokkenen, zoals (oud) gemeentebestuurders, ambtenaren, burgers en vertegenwoordigers van instellingen, worden bevindingen verzameld. De conclusies, die de rekenkamer uit deze bevindingen trekt, worden verwoord in een rapport of rekenkamerbrief. De rekenkamer formuleert daarbij aanbevelingen om tot verbetering van het beleid te komen.


Lopende onderzoeken
De rekenkamer doet momenteel onderzoek naar preventie schuldhulpverlening.
Tevens neemt de rekenkamer deel aan het Doe Mee onderzoek 2024 over energiebesparingsplicht.


Recente onderzoeken rekenkamer 2021- 2023
Rapport onderzoek Regio Stedendriehoek
Rapport informatiebeveiliging

Rapport woonbeleid
Rapport omgevingswet


Verantwoording
De Zutphense rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente.


Vanwege het karakter van de onderzoekswerkzaamheden van de rekenkamer zijn de vergaderingen niet openbaar. De rekenkamer legt verantwoording af over haar werkzaamheden door een Jaarverslag uit te brengen.


De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamer is vastgelegd in de Gemeentewet (artikel 81 oa) en in de: Verordening rekenkamer gemeente Zutphen 2024


De nadere werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in een reglement van orde voor de rekenkamer alsmede het Onderzoeksprotocol. Deze worden in 2024 vernieuwd.


Nieuws en overige pubicaties
Klik hier voor nieuws en overige publicaties.


Contact
Voor vragen en informatie kunt u mailen naar: rekenkamer@zutphen.nl