Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Economie en Cultuur - Oordeelsvormend (S)

Raadsvoorstel overbruggingssubsidie Dat Bolwerck 2024 ; Raadsvoorstel overbruggingssubsidie Musea Zutphen 2024 ; Raadsvoorstel Aanvullend krediet renovatie Bourgonjetoren

maandag 8 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Shrewsburykamer

Voorzitter
Annelies Bickes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opmerking:
  Technische vragen over de onderwerpen die op deze agenda staan dienen vooraf aan de griffie te worden gestuurd.
  Graag uiterlijk 14.00 uur op deze vergaderdag in verband met de beantwoording van deze vragen.


  De fractie van de ChristenUnie heeft zich voor deze vergadering afgemeld.

 2. 2.a

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de raad voor te stellen:
  1. een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor Dat Bolwerck;
  2. dit te dekken uit de reserve Cultuur;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-16).

 3. 2.b

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de raad voor te stellen:
  1. een budget van € 136.000,- beschikbaar te stellen voor een overbruggingssubsidie 2024 voor de
  Musea Zutphen;
  2. dit voor maximaal € 50.000 te dekken uit de algemene reserve, onderdeel risicoparagraaf en het
  restant van € 86.000 te dekken uit de reserve Cultuur;
  3. de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-17).

 4. 3

  Voorgesteld besluit

  Besluitpunt 1: Het college besluit de raad voor te stellen een aanvullend krediet van €60.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Bourgonjetoren en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de algemene educatiemiddelen van het Erfgoedcentrum, waarmee deze middelen deels een specifieke bestemming krijgen.


  Besluitpunt 2: Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-11).

 5. 4
  Sluiting