Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuur en Middelen - Oordeelsvormend (S)

Reglement van Orde en werkinstructie BOB model

maandag 13 mei 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Shrewsburykamer

Voorzitter
Martijn Siemes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opmerking:
  Technische vragen over de onderwerpen die op deze agenda staan dienen vooraf aan de griffie te worden gestuurd.
  Graag uiterlijk 14.00 uur op deze vergaderdag in verband met de beantwoording van deze vragen.

 2. 2

  Conform afspraak evalueren we na een half jaar gebruik het nieuwe vergadermodel. In het BOB-model proberen we de fases in besluitvorming beter te scheiden en nemen we, indien nodig, meer tijd voor het besluitvormingsproces van de raad. Het doel is betere, meer gedegen besluiten te nemen. 


  Het memo evaluatie BOB model en keuzes voor het vervolg, de bevindingen van alle actoren, het Reglement van Orde en de werkinstructie BOB model liggen nu ter bespreking voor.
  We vragen iedere fractie de verschillende keuzes voor het vervolg, zoals ze in het memo zijn verwoord, van een voorlopig oordeel te voorzien. Ook (andere) op- en aanmerkingen zijn welkom. Als er vragen zijn, kunnen die in de vergadering worden gesteld. Dat kan ook voorafgaand aan de vergadering door contact op te nemen met de griffie.  


  De verschillende stukken zijn besproken in het Presidium van 28 maart en het Fractievoorzittersoverleg van 8 april 2024. In het Fractievoorzittersoverleg zijn, onder voorbehoud van instemming van de raad, de volgende afspraken gemaakt:

  1. Het memo evaluatie BOB-model inclusief alle bijlagen wordt geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering van 13 mei, zodat alle fracties zich kunnen uitspreken over de voorstellen;
  2. Na de oordeelsvorming van 13 mei verwerkt de griffie de gemene deler in het raadsvoorstel en de onderliggende werkinstructie BOB-model. Indien nodig komt het voorstel opnieuw in de oordeelsvorming, voordat het Reglement van Orde door de raad wordt vastgesteld;
  3. De raad gaat over tot vaste voorzitters voor de thematisch ingedeelde beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen;
  4. Iedere fractie levert tenminste één vaste voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter. Dat gebeurt op basis van de bestaande bezetting, er kan geen extra fractievertegenwoordiger worden benoemd;
  5. Bij oordeelsvorming moet duidelijk zijn dat het de bedoeling is dat iedere fractie wordt gevraagd een voorlopig oordeel te vormen. (Dit oordeel kan in de raadsvergadering anders zijn.)
  6. De voorzitters in beeldvormende vergaderingen checken of alle vragen zijn beantwoord.
   De voorzitters in oordeelsvormende vergaderingen gaan na of een raadsvoorstel hamerstuk of bespreekstuk mag zijn in de raad.

  Besluit

  Het presidium stelt voor:
  1. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2024 vast te stellen;
  2. De werkinstructie BOB-model vast te stellen

 3. 4
  Sluiting