Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Sociaal - Oordeelsvormend (C)

Concept-werkagenda en governance Integraal Zorgakkoord regio Apeldoorn-Zutphen

maandag 13 mei 2024

21:30 - 22:30
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
Wouter Welker

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opmerking:
  Technische vragen over de onderwerpen die op deze agenda staan dienen vooraf aan de griffie te worden gestuurd.
  Graag uiterlijk 14.00 uur op deze vergaderdag in verband met de beantwoording van deze vragen.

  00:12:36 - 00:14:58 - Wouter Welker.
  00:14:58 - 00:18:42 - Jasper Bloem.
  00:18:42 - 00:18:52 - Wouter Welker.
  00:18:52 - 00:20:07 - Emrah Yildirim
  00:20:09 - 00:20:11 - Wouter Welker.
  00:20:12 - 00:21:41 - Arne Bouma
  00:21:41 - 00:21:44 - Wouter Welker.
  00:21:44 - 00:22:16 - Maureen Elshof
  00:22:16 - 00:22:19 - Wouter Welker.
  00:22:19 - 00:22:41 - Maureen Elshof
  00:22:46 - 00:23:57 - Maureen Elshof
  00:23:58 - 00:24:00 - Wouter Welker.
  00:24:03 - 00:26:41 - Abel van Dijken
  00:26:41 - 00:26:45 - Wouter Welker.
  00:26:48 - 00:29:10 - Jasper Bloem.
 2. 2

  Tijdens de beeldvormende vergadering van 8 februari is de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een presentatie over de stand van zaken en komende ontwikkelingen rondom het IZA. De raad heeft verzocht om een vervolg op deze vergadering. Dit gebeurt door middel van deze memo. Dit stelt het college in staat om de concept IZA werkagenda met u te delen (medio april opgeleverd), voordat het  college hier een inhoudelijke reactie op geeft (op 21 mei) en voordat de regionale IZA stuurgroep de werkagenda definitief vaststelt (begin juni). Na een korte terugblik op aanleiding en doelen van het IZA, beschrijft dit memo het proces van de laatste maanden en de huidige stand van zaken. Het college benoemt hierin hoe het college hierin staat en waar het college op in wil zetten. Vervolgens  worden de kansen en risico’s geschetst en welke stappen hiertoe worden gezet.
  Voorgesteld wordt om dit memo te agenderen voor de oordeelsvormende vergadering van vanavond. Dit stelt het college in de gelegenheid om met de raad een gesprek te voeren over deze ontwikkelingen voordat de besluitvorming plaatsvindt.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit kennis te nemen van de concept-werkagenda en de stand van zaken rondom de inrichting van de governancestructuur van het Integraal Zorgakkoord (hierna: IZA) in de regio Apeldoorn-Zutphen.

  00:28:09 - 00:29:10 - Jasper Bloem.
  00:29:10 - 00:29:12 - Wouter Welker.
  00:29:12 - 00:29:23 - Abel van Dijken
  00:29:23 - 00:30:29 - Jasper Bloem.
  00:30:29 - 00:30:32 - Wouter Welker.
  00:30:32 - 00:30:58 - Maureen Elshof
  00:30:58 - 00:30:59 - Wouter Welker.
  00:31:00 - 00:32:53 - Jasper Bloem.
  00:32:53 - 00:32:56 - Wouter Welker.
  00:32:56 - 00:33:43 - Arne Bouma
  00:33:43 - 00:33:49 - Wouter Welker.
  00:33:49 - 00:38:34 - Jasper Bloem.
  00:38:34 - 00:38:35 - Wouter Welker.
  00:38:35 - 00:39:01 - Abel van Dijken
  00:39:02 - 00:39:03 - Wouter Welker.
  00:39:03 - 00:41:28 - Jasper Bloem.
  00:41:32 - 00:41:40 - Wouter Welker.
  00:43:51 - 00:43:54 - Wouter Welker.
  00:43:56 - 00:45:49 - Niels Segaar
  00:45:49 - 00:45:52 - Wouter Welker.
  00:45:54 - 00:47:30 - Ghysliane Bouwmeester
  00:47:30 - 00:47:33 - Wouter Welker.
  00:47:37 - 00:49:25 - Jasper Bloem.
  00:49:25 - 00:49:26 - Wouter Welker.
  00:49:26 - 00:50:04 - Ghysliane Bouwmeester
  00:50:04 - 00:50:06 - Wouter Welker.
  00:50:08 - 00:53:04 - Jasper Bloem.
  00:53:04 - 00:53:22 - Wouter Welker.
  00:53:25 - 00:53:28 - Jasper Bloem.
  00:53:28 - 00:53:29 - Wouter Welker.
  00:53:29 - 00:54:13 - Michelle Koning
  00:54:13 - 00:54:18 - Wouter Welker.
  00:54:19 - 00:56:41 - Jasper Bloem.
  00:56:41 - 00:56:44 - Wouter Welker.
  00:56:44 - 00:56:45 - Martine Westerik
  00:56:45 - 00:56:47 - Wouter Welker.
  00:56:47 - 00:57:17 - Martine Westerik
  00:57:18 - 00:57:25 - Wouter Welker.
  00:57:26 - 00:57:44 - Jasper Bloem.
  00:57:44 - 00:57:46 - Wouter Welker.
  00:57:46 - 00:57:47 - Martine Westerik
  00:57:47 - 00:57:48 - Wouter Welker.
  00:57:48 - 00:59:16 - Jasper Bloem.
  00:59:16 - 00:59:19 - Wouter Welker.
  00:59:19 - 00:59:40 - Martine Westerik
  00:59:42 - 00:59:43 - Wouter Welker.
  00:59:43 - 01:00:19 - Jasper Bloem.
  01:00:19 - 01:00:22 - Wouter Welker.
  01:00:22 - 01:00:51 - Gerard Pelgrim
  01:00:55 - 01:01:53 - Jasper Bloem.
  01:01:53 - 01:01:56 - Wouter Welker.
  01:01:56 - 01:02:11 - Gerard Pelgrim
  01:02:11 - 01:02:17 - Wouter Welker.
  01:02:23 - 01:02:30 - Wouter Welker.
  01:02:36 - 01:03:07 - Jasper Bloem.
  01:03:07 - 01:03:09 - Wouter Welker.
  01:03:11 - 01:03:43 - Arne Bouma
  01:03:43 - 01:03:44 - Wouter Welker.
  01:03:46 - 01:04:39 - Jasper Bloem.
  01:04:39 - 01:04:43 - Wouter Welker.
  01:04:45 - 01:04:50 - Gerard Pelgrim
  01:04:53 - 01:05:22 - Jasper Bloem.
  01:05:22 - 01:05:25 - Wouter Welker.
  01:05:26 - 01:05:38 - Martine Westerik
  01:05:38 - 01:05:41 - Wouter Welker.
  01:05:41 - 01:09:09 - Martine Westerik
  01:09:11 - 01:09:14 - Wouter Welker.
  01:09:14 - 01:10:11 - Michelle Koning
  01:10:12 - 01:10:15 - Wouter Welker.
  01:10:15 - 01:12:16 - Mart de Ridder
  01:12:16 - 01:12:17 - Wouter Welker.
  01:12:17 - 01:12:19 - Mart de Ridder
  01:12:19 - 01:12:22 - Wouter Welker.
  01:12:24 - 01:14:37 - Jasper Bloem.
  01:14:37 - 01:14:39 - Wouter Welker.
  01:14:39 - 01:15:38 - Martine Westerik
  01:15:40 - 01:15:42 - Wouter Welker.
  01:15:43 - 01:16:17 - Mart de Ridder
  01:16:17 - 01:16:38 - Wouter Welker.
  01:16:38 - 01:17:40 - Jasper Bloem.
  01:17:40 - 01:17:42 - Wouter Welker.
  01:17:42 - 01:19:13 - Jasper Bloem.
  01:19:13 - 01:19:21 - Wouter Welker.
  01:19:23 - 01:19:51 - Mart de Ridder
  01:19:51 - 01:19:52 - Wouter Welker.
  01:19:54 - 01:20:11 - Martine Westerik
  01:20:13 - 01:20:36 - Wouter Welker.
  01:20:37 - 01:21:04 - Jasper Bloem.
  01:21:04 - 01:21:09 - Wouter Welker.
 3. 3

  01:21:07 - 01:21:09 - Wouter Welker.