Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Sociaal - Oordeelsvormend (S)

Raadsvoorstel Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2024 tot en met 2026 Kracht in kwetsbaarheid

maandag 11 maart 2024

20:30 - 21:30
Locatie

Shrewsburykamer

Voorzitter
Wouter Welker

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de inspraakreacties en de reacties van de gemeenten daarop, zoals verwoord in bijgevoegd inspraakdocument "Kracht in Kwetsbaarheid".
  2. de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Midden-IJssel 2024 t/m 2026 vast te stellen en daarmee uitvoering te laten geven aan de vijf daarin opgenomen actielijnen.
 3. 3
  Sluiting