Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte - Oordeelsvormend (C)

Schetsontwerp Leesten Schouwbroek en extra voorbereidingskrediet; De Groene Mars - financiering

maandag 13 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Commissiekamer

Voorzitter
Wouter Welker

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opmerking:
  Technische vragen over de onderwerpen die op deze agenda staan dienen vooraf aan de griffie te worden gestuurd.
  Graag uiterlijk 14.00 uur op deze vergaderdag in verband met de beantwoording van deze vragen.

  00:17:50 - 00:18:50 - Wouter Welker.
  00:18:50 - 00:20:16 - Rick Verschure.
 2. 2

  De afgelopen twee jaar is in zorgvuldige samenwerking, vanuit participatie, stakeholders en het projectteam het schetsontwerp Leesten Schouwbroek inclusief het “voorkeursmodel ontwikkelkader” voor de verdere  planvorming van Leesten Schouwbroek ontstaan. Tijdens de Beeldvormende vergadering op 24 augustus 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over het doorlopen proces en de bestuurlijke besluitvorming. Dit heeft geleid tot het schetsontwerp (bijlage 1) inclusief het "voorkeursmodel ontwikkelkader" (bijlage 2). Voor de planvorming worden kosten gemaakt. Hiervoor is op 15 maart 2022 een voorbereidingskrediet verstrekt van € 440.000,- met inbegrip van een amendement. Aangezien het resterende budget van dit voorbereidingskrediet onvoldoende is om de planvorming af te kunnen ronden is extra voorbereidingskrediet nodig om een uitvoerbaar voorlopig ontwerp, een beeldkwaliteitsplan en een ontwerp omgevingsplan voor Leesten Schouwbroek in 2024 op te leveren.

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. Het schetsontwerp Leesten Schouwbroek inclusief het “voorkeursmodel ontwikkelkader” vast te stellen;
  2. Een extra voorbereidingskrediet van € 400.000,00 voor het project Leesten Schouwbroek beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken uit de Reserve Grondzaken Exploitatieresultaten;
  3. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-15)
  00:19:34 - 00:20:16 - Rick Verschure.
  00:20:16 - 00:20:26 - Wouter Welker.
  00:20:26 - 00:20:56 - Perry Boersbroek
  00:20:56 - 00:21:00 - Wouter Welker.
  00:21:01 - 00:22:17 - Lieke Ritzema
  00:22:17 - 00:22:20 - Wouter Welker.
  00:22:20 - 00:22:42 - Bram Sommer
  00:22:44 - 00:22:46 - Wouter Welker.
  00:22:48 - 00:23:09 - Bart Jan Westerhof
  00:23:11 - 00:23:17 - Wouter Welker.
  00:23:18 - 00:23:57 - Rick Verschure.
  00:23:59 - 00:24:01 - Wouter Welker.
  00:24:03 - 00:24:23 - Rick Verschure.
  00:24:23 - 00:24:25 - Wouter Welker.
  00:24:26 - 00:24:40 - Lieke Ritzema
  00:24:43 - 00:24:49 - Rick Verschure.
  00:24:52 - 00:24:57 - Wouter Welker.
  00:24:57 - 00:27:28 - Tim ter Steege
  00:27:30 - 00:27:33 - Wouter Welker.
  00:27:33 - 00:28:21 - Lindsey Stone
  00:28:22 - 00:28:26 - Wouter Welker.
  00:28:26 - 00:29:46 - Jefta Maarsen
  00:29:46 - 00:29:52 - Wouter Welker.
  00:29:52 - 00:31:31 - Rick Verschure.
  00:31:31 - 00:31:33 - Wouter Welker.
  00:31:35 - 00:31:52 - Jefta Maarsen
  00:31:54 - 00:31:55 - Rick Verschure.
  00:31:55 - 00:31:58 - Wouter Welker.
  00:31:58 - 00:32:05 - Jefta Maarsen
  00:32:05 - 00:32:06 - Wouter Welker.
  00:32:24 - 00:32:27 - Wouter Welker.
  00:32:29 - 00:32:30 - Rick Verschure.
  00:32:30 - 00:32:32 - Wouter Welker.
  00:32:32 - 00:32:36 - Rick Verschure.
  00:32:38 - 00:32:42 - Wouter Welker.
  00:32:42 - 00:34:01 - Rick Verschure.
  00:34:06 - 00:34:09 - Wouter Welker.
  00:34:09 - 00:37:00 - Dolf Logemann
  00:37:00 - 00:37:02 - Wouter Welker.
  00:37:04 - 00:37:23 - Bram Sommer
  00:37:25 - 00:39:28 - Dolf Logemann
  00:39:28 - 00:39:29 - Wouter Welker.
  00:39:29 - 00:39:30 - Perry Boersbroek
  00:39:30 - 00:39:32 - Wouter Welker.
  00:39:32 - 00:39:59 - Perry Boersbroek
  00:40:01 - 00:40:46 - Dolf Logemann
  00:40:46 - 00:40:48 - Wouter Welker.
  00:40:50 - 00:41:17 - Henk-Jan Hulleman
  00:41:19 - 00:42:18 - Dolf Logemann
  00:42:18 - 00:42:20 - Wouter Welker.
  00:42:20 - 00:43:23 - Dolf Logemann
  00:43:25 - 00:43:27 - Wouter Welker.
  00:43:28 - 00:46:02 - Henk-Jan Hulleman
  00:46:02 - 00:48:27 - Wouter Welker.
  00:48:27 - 00:48:30 - Wouter Welker.
  00:48:30 - 00:48:31 - Mart de Ridder
  00:48:31 - 00:48:59 - Bram Sommer
  00:48:59 - 00:49:00 - Mart de Ridder
  00:49:00 - 00:49:02 - Wouter Welker.
  00:49:02 - 00:49:30 - Mart de Ridder
  00:49:30 - 00:49:32 - Wouter Welker.
  00:49:32 - 00:49:51 - Bram Sommer
  00:49:52 - 00:49:53 - Wouter Welker.
  00:49:53 - 00:50:27 - Mart de Ridder
  00:50:28 - 00:50:31 - Wouter Welker.
  00:50:31 - 00:50:47 - Mart de Ridder
  00:50:47 - 00:50:51 - Wouter Welker.
  00:50:51 - 00:51:37 - Rick Verschure.
  00:51:37 - 00:51:38 - Wouter Welker.
  00:51:40 - 00:52:31 - Mart de Ridder
  00:52:33 - 00:52:37 - Wouter Welker.
  00:52:37 - 00:54:47 - Rick Verschure.
  00:54:48 - 00:54:50 - Wouter Welker.
  00:54:50 - 00:55:01 - Dolf Logemann
  00:55:01 - 00:55:02 - Rick Verschure.
  00:55:02 - 00:55:04 - Dolf Logemann
  00:55:04 - 00:55:09 - Wouter Welker.
  00:55:09 - 00:56:33 - Dolf Logemann
  00:56:33 - 00:56:35 - Wouter Welker.
  00:56:35 - 00:57:28 - Rick Verschure.
  00:57:28 - 00:57:31 - Wouter Welker.
  00:57:32 - 00:57:36 - Dolf Logemann
  00:57:39 - 00:58:08 - Rick Verschure.
  00:58:08 - 00:58:10 - Wouter Welker.
  00:58:10 - 00:58:25 - Dolf Logemann
  00:58:25 - 00:58:28 - Wouter Welker.
  00:58:30 - 00:58:38 - Henk-Jan Hulleman
  00:58:41 - 00:58:47 - Wouter Welker.
  00:58:47 - 00:59:50 - Rick Verschure.
  00:59:50 - 00:59:52 - Wouter Welker.
  00:59:52 - 01:00:01 - Henk-Jan Hulleman
  01:00:02 - 01:00:23 - Rick Verschure.
  01:00:23 - 01:00:29 - Wouter Welker.
  01:00:29 - 01:00:44 - Rick Verschure.
  01:00:44 - 01:00:45 - Wouter Welker.
  01:00:45 - 01:00:51 - Rick Verschure.
  01:00:54 - 01:01:18 - Wouter Welker.
  01:01:18 - 01:01:33 - Rick Verschure.
  01:01:35 - 01:01:40 - Wouter Welker.
  01:01:43 - 01:01:45 - Wouter Welker.
  01:01:49 - 01:02:56 - Sjoerd Wannet
  01:02:56 - 01:03:14 - Wouter Welker.
  01:03:15 - 01:03:21 - Rick Verschure.
  01:03:21 - 01:03:40 - Wouter Welker.
  01:03:42 - 01:03:59 - Wouter Welker.
 3. 3

  De Mars is het grootste hitte-eiland van Zutphen. Dit komt omdat De Mars bestaat uit veel verharding en weinig groen. Naast dat dit veel hittestress oplevert, is het ook zeer nadelig voor de biodiversiteit in het
  gebied. Aangezien de gemeente Zutphen een gezonde omgeving voor mens én dier belangrijk vindt, bestaat de wens om De Mars te gaan vergroenen en verkoelen. Omdat de gemeente de komende jaren aan de slag wil met het vergroenen van de meest hittegevoelige plekken binnen de gemeente, is besloten om een nieuw projectplan te schrijven voor De Groene Mars en deze vanuit de gemeente in te dienen voor de provinciale subsidieregeling ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen’.
  Deze subsidieregeling kan worden gebruikt voor de realisatie van fysieke maatregelen en is op basis van 50% cofinanciering. De subsidieaanvraag is eind 2023 door de provincie gehonoreerd.


  Het hoofddoel is het vergroenen en verkoelen van De Mars zodat werknemers, inwoners en bezoekers hier aangenaam en verantwoord kunnen werken, wonen en recreëren onder alle weersomstandigheden. Door te vergroenen wil de gemeente naast hitte ook wateroverlast en droogte tegengaan en de biodiversiteit op het bedrijventerrein vergroten. Concreet dragen we aan deze doelstellingen bij door middel van de volgende projectactiviteiten:
  • De aanplant van 117 bomen;
  • De aanplant van 2300 m2 vogelbosjes;
  • De aanplant van 200 m2 botanische rozen;
  • De aanplant van 80 m1 gemengde haag en bessenstruiken;
  • Het inzaaien van 3310 m2 bloemen- en kruidenmengsel;
  • Aanleg van (gemaaide) paden en het plaatsen van bankjes.

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

  1. Een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor De Groene Mars en dit te dekken via de begrotingspost kapitaallasten van de cofinanciering van relevante fysieke investeringen;
  2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (2024-10).
  01:03:49 - 01:03:59 - Wouter Welker.
  01:04:02 - 01:04:19 - Wouter Welker.
  01:11:57 - 01:12:57 - Wouter Welker.
  01:12:57 - 01:14:08 - Mart de Ridder
  01:14:08 - 01:14:10 - Wouter Welker.
  01:14:12 - 01:14:15 - Bram Sommer
  01:14:19 - 01:14:47 - Mart de Ridder
  01:14:47 - 01:14:50 - Wouter Welker.
  01:14:50 - 01:14:57 - Bram Sommer
  01:14:59 - 01:15:31 - Mart de Ridder
  01:15:31 - 01:15:34 - Wouter Welker.
  01:15:36 - 01:15:50 - Dolf Logemann
  01:15:51 - 01:15:52 - Wouter Welker.
  01:15:52 - 01:16:26 - Mart de Ridder
  01:16:26 - 01:16:27 - Wouter Welker.
  01:16:28 - 01:16:48 - Dolf Logemann
  01:16:49 - 01:16:51 - Wouter Welker.
  01:16:52 - 01:17:05 - Perry Boersbroek
  01:17:07 - 01:17:34 - Mart de Ridder
  01:17:36 - 01:17:38 - Wouter Welker.
  01:17:40 - 01:18:31 - Henk-Jan Hulleman
  01:18:33 - 01:18:35 - Wouter Welker.
  01:18:35 - 01:20:20 - Dolf Logemann
  01:20:20 - 01:20:24 - Wouter Welker.
  01:20:24 - 01:22:03 - Sjoerd Wannet
  01:22:03 - 01:22:06 - Wouter Welker.
  01:22:08 - 01:22:31 - Henk-Jan Hulleman
  01:22:31 - 01:22:32 - Wouter Welker.
  01:22:32 - 01:24:10 - Sjoerd Wannet
  01:24:13 - 01:24:17 - Wouter Welker.
  01:24:17 - 01:24:40 - Jefta Maarsen
  01:24:41 - 01:24:44 - Wouter Welker.
  01:24:44 - 01:26:07 - Lindsey Stone
  01:26:07 - 01:26:09 - Wouter Welker.
  01:26:09 - 01:27:53 - Tim ter Steege
  01:27:56 - 01:28:01 - Wouter Welker.
  01:28:03 - 01:29:36 - Sjoerd Wannet
  01:29:36 - 01:29:38 - Wouter Welker.
  01:29:39 - 01:29:49 - Lindsey Stone
  01:29:49 - 01:29:51 - Wouter Welker.
  01:29:53 - 01:30:14 - Sjoerd Wannet
  01:30:14 - 01:30:16 - Wouter Welker.
  01:30:18 - 01:31:07 - Jefta Maarsen
  01:31:07 - 01:31:09 - Sjoerd Wannet
  01:31:09 - 01:31:10 - Wouter Welker.
  01:31:10 - 01:32:51 - Sjoerd Wannet
  01:32:51 - 01:32:54 - Wouter Welker.
  01:32:55 - 01:33:14 - Lindsey Stone
  01:33:18 - 01:33:24 - Wouter Welker.
  01:33:24 - 01:33:30 - Bart Jan Westerhof
  01:33:32 - 01:33:34 - Wouter Welker.
  01:33:35 - 01:33:44 - Bram Sommer
  01:33:46 - 01:33:48 - Wouter Welker.
  01:33:50 - 01:34:21 - Hans Krommenhoek
  01:34:21 - 01:34:25 - Wouter Welker.
  01:34:25 - 01:35:20 - Perry Boersbroek
  01:35:20 - 01:35:23 - Wouter Welker.
  01:35:24 - 01:35:25 - Tim ter Steege
  01:35:25 - 01:35:28 - Perry Boersbroek
  01:35:30 - 01:35:31 - Wouter Welker.
  01:35:33 - 01:35:43 - Lindsey Stone
  01:35:44 - 01:35:45 - Wouter Welker.
  01:35:45 - 01:35:50 - Perry Boersbroek
  01:35:51 - 01:35:55 - Wouter Welker.
  01:35:55 - 01:36:06 - Tim ter Steege
  01:36:08 - 01:36:12 - Wouter Welker.
  01:36:12 - 01:37:00 - Sjoerd Wannet
  01:37:00 - 01:37:05 - Wouter Welker.
  01:37:05 - 01:37:26 - Sjoerd Wannet
  01:37:26 - 01:37:27 - Hans Krommenhoek
  01:37:27 - 01:37:29 - Wouter Welker.
  01:37:29 - 01:37:50 - Hans Krommenhoek
  01:37:50 - 01:39:17 - Sjoerd Wannet
  01:39:19 - 01:39:28 - Wouter Welker.
  01:39:28 - 01:39:31 - Bram Sommer
  01:39:31 - 01:39:58 - Wouter Welker.
 4. 4
  Sluiting