Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Bestuur en Middelen - Beeldvormend (B)

Programma Begroting 2024

donderdag 12 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Martijn Siemes

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:45 - 00:07:26 - Martijn Siemes.
  00:07:26 - 00:07:35 - Yvonne ten Holder
  00:07:35 - 00:07:59 - Martijn Siemes.
  00:08:17 - 00:16:17 - Ambtelijke Ondersteuning 1
 2. 2

  Deze avond staat in het teken van de Programmabegroting 2024-2027. Eerst verzorgt Klaas Kamphuis een presentatie over de begroting waarin deze vanuit de ambtelijke organisatie wordt toegelicht.
  Aansluitend is er volop gelegenheid voor het stellen van feitelijke en verduidelijkende vragen.


  Vervolgstappen:


  Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen vragen die gaan over feitelijke, technische informatie vanaf het moment dat de begroting beschikbaar is aan de ambtelijke organisatie stellen. Door tijdig technische informatie op te halen, kunnen de besprekingen in de oordeelsvormende vergadering en raadsvergadering politieker (en daarmee interessanter) zijn.
  Technisch vragenuur 16 oktober
  Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen op maandagavond 16 oktober in de Warnsveldzaal binnenlopen tussen 17.00 en 19.00 uur om vragen te stellen aan een aantal collega’s uit de ambtelijke organisatie. Er zal tweemaal, om 17.00 en om 18.00 uur, een overzicht getoond worden van alle vragen en antwoorden die tot dan toe zijn binnengekomen.


  Tot uiterlijk 18 oktober kunnen nog schriftelijk technische vragen worden ingediend bij de griffie. De ambtelijke organisatie en het college garanderen dat de antwoorden op deze vragen op maandagochtend 23 oktober beschikbaar zijn, voorafgaand aan de Oordeelsvormende vergadering van maandag 23 oktober 2023.


  Oordeelsvormende vergadering maandag 23 oktober
  Op maandag 23 oktober is er een Oordeelsvormende vergadering van tenminste 2 uur. Deze vergadering biedt gelegenheid voor de politiek-inhoudelijke inbreng van de fracties. Het is ook een goed moment om melding te maken van plannen voor moties en amendementen.


  Aanleveren concept amendementen en moties
  We vragen alle fracties concept amendementen en moties uiterlijk dinsdag 31 oktober aan te leveren bij de griffie. Zodoende is er nog tijd voor advies van de griffie en verspreiding en kunnen andere fracties en het college er tijdig kennis van nemen.  Raad 6 november – besluitvorming
  De besluitvorming over de Programmabegroting 2024-2027 en eventuele amendementen en aan de begroting gerelateerde moties vindt plaats in de raadsvergadering van maandag 6 november 2023. Deze vergadering begint om 16.00 uur. De vergadering wordt gepauzeerd voor een maaltijd en duurt (in principe) tot de besluitvorming is afgerond.


  Alleen de Programmabegroting en eventueel daaraan gerelateerde onderwerpen staan deze avond op de agenda. Voor andere onderwerpen is er een (reguliere) raad op maandag 13 november.


  Wat betreft de begroting zijn Klaas Kamphuis en Edwin Peters het aanspreekpunt vanuit de organisatie.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarschijf 2024 van de programmabegroting Zutphen 2024 - 2027 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2025 - 2027 uit de programmabegroting 2024 - 2027.
  3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2024 zoals opgenomen in de programmabegroting 2024 - 2027 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
  4. Een bedrag van €2.500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van de reserve Energieneutrale Maatregelen.
  5. Een reserve Broedplaatsen Gemeentelijke Panden in te stellen.
  6. Een bedrag van €125.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van de nieuw te vormen reserve Broedplaatsen Gemeentelijke Panden.
  00:09:50 - 00:16:17 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:16:17 - 00:16:18 - Yvonne ten Holder
  00:16:18 - 00:16:20 - Martijn Siemes.
  00:16:20 - 00:16:24 - Yvonne ten Holder
  00:16:24 - 00:21:10 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:21:10 - 00:21:19 - Yvonne ten Holder
  00:21:19 - 00:21:34 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:21:34 - 00:21:43 - Martijn Siemes.
  00:21:43 - 00:24:44 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:24:44 - 00:24:47 - Martijn Siemes.
  00:24:47 - 00:25:21 - Yvonne ten Holder
  00:25:21 - 00:26:02 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:26:04 - 00:26:11 - Martijn Siemes.
  00:26:11 - 00:26:20 - Abel van Dijken
  00:26:21 - 00:26:37 - Yvonne ten Holder
  00:26:37 - 00:26:49 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:26:49 - 00:27:16 - Martijn Siemes.
  00:27:16 - 00:27:40 - Abel van Dijken
  00:27:40 - 00:27:50 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:27:51 - 00:28:15 - Abel van Dijken
  00:28:18 - 00:28:50 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:28:50 - 00:28:52 - Martijn Siemes.
  00:28:52 - 00:29:10 - Marjolijn Moester
  00:29:12 - 00:29:29 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:29:29 - 00:29:33 - Martijn Siemes.
  00:29:33 - 00:29:45 - Wouter Welker
  00:29:48 - 00:29:58 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:30:02 - 00:30:12 - Martijn Siemes.
  00:30:14 - 00:30:40 - Pieter van der Hammen
  00:30:42 - 00:31:11 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:31:11 - 00:31:25 - Martijn Siemes.
  00:31:30 - 00:34:23 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:34:23 - 00:34:27 - Abel van Dijken
  00:34:27 - 00:34:31 - Martijn Siemes.
  00:34:31 - 00:37:30 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:37:30 - 00:37:32 - Martijn Siemes.
  00:37:32 - 00:37:45 - Frans Manders
  00:37:45 - 00:38:02 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:38:02 - 00:38:03 - Martijn Siemes.
  00:38:03 - 00:38:19 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:38:19 - 00:38:50 - Martijn Siemes.
  00:38:53 - 00:39:26 - Martijn Siemes.
  00:39:26 - 00:43:13 - Dolf Logemann
  00:43:13 - 00:43:33 - Martijn Siemes.
  00:43:35 - 00:44:03 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:44:03 - 00:44:13 - Martijn Siemes.
  00:44:15 - 00:44:53 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:44:53 - 00:44:54 - Martijn Siemes.
  00:44:54 - 00:44:59 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:44:59 - 00:45:01 - Martijn Siemes.
  00:45:01 - 00:45:08 - Dolf Logemann
  00:45:08 - 00:45:09 - Martijn Siemes.
  00:45:09 - 00:45:12 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:45:12 - 00:45:36 - Dolf Logemann
  00:45:36 - 00:45:38 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:45:40 - 00:45:44 - Martijn Siemes.
  00:45:46 - 00:46:34 - Perry Boersbroek
  00:46:34 - 00:46:37 - Martijn Siemes.
  00:46:37 - 00:46:38 - Perry Boersbroek
  00:46:38 - 00:47:23 - Gerard Pelgrim
  00:47:23 - 00:47:47 - Martijn Siemes.
  00:47:50 - 00:47:52 - Martijn Siemes.
  00:47:55 - 00:48:18 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:48:19 - 00:48:22 - Martijn Siemes.
  00:48:24 - 00:48:35 - Yvonne ten Holder
  00:48:37 - 00:48:47 - Martijn Siemes.
  00:48:47 - 00:48:51 - Yvonne ten Holder
  00:48:51 - 00:49:27 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:49:27 - 00:49:32 - Martijn Siemes.
  00:49:32 - 00:49:36 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:49:36 - 00:49:37 - Martijn Siemes.
  00:49:37 - 00:50:14 - Abel van Dijken
  00:50:14 - 00:50:15 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:50:15 - 00:50:22 - Martijn Siemes.
  00:50:22 - 00:51:01 - Mark Purperhart
  00:51:01 - 00:51:21 - Martijn Siemes.
  00:51:21 - 00:51:25 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:51:27 - 00:51:35 - Martijn Siemes.
  00:51:38 - 00:51:40 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:51:40 - 00:51:48 - Martijn Siemes.
  00:51:48 - 00:53:05 - Yvonne ten Holder
  00:53:07 - 00:53:12 - Martijn Siemes.
  00:53:15 - 00:53:49 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:53:49 - 00:53:56 - Martijn Siemes.
  00:53:56 - 00:54:25 - Petra Ackermans
  00:54:25 - 00:54:27 - Martijn Siemes.
  00:54:30 - 00:55:06 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:55:06 - 00:55:15 - Petra Ackermans
  00:55:15 - 00:55:16 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:55:17 - 00:55:29 - Martijn Siemes.
  00:55:29 - 00:56:24 - Jorn Lok
  00:56:27 - 00:56:28 - Martijn Siemes.
  00:56:33 - 00:58:06 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:58:08 - 00:58:09 - Martijn Siemes.
  00:58:09 - 00:58:43 - Jorn Lok
  00:58:43 - 00:58:50 - Martijn Siemes.
  00:58:50 - 00:58:55 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  00:58:55 - 00:59:02 - Martijn Siemes.
  00:59:02 - 00:59:34 - Marjolijn Moester
  00:59:34 - 00:59:36 - Martijn Siemes.
  00:59:36 - 00:59:49 - Marjolijn Moester
  00:59:49 - 00:59:59 - Martijn Siemes.
  00:59:59 - 01:00:00 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  01:00:02 - 01:00:13 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  01:00:15 - 01:00:17 - Martijn Siemes.
  01:00:17 - 01:00:33 - Marjolijn Moester
  01:00:33 - 01:00:48 - Martijn Siemes.
  01:00:48 - 01:01:24 - Abel van Dijken
  01:01:25 - 01:01:46 - Martijn Siemes.
  01:01:48 - 01:01:53 - Martijn Siemes.
  01:01:53 - 01:02:10 - Wouter Welker
  01:02:10 - 01:02:13 - Martijn Siemes.
  01:02:13 - 01:02:19 - Wouter Welker
  01:02:19 - 01:02:22 - Martijn Siemes.
  01:02:27 - 01:02:29 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  01:02:34 - 01:02:40 - Martijn Siemes.
  01:02:40 - 01:03:00 - Mart de Ridder
  01:03:02 - 01:03:36 - Martijn Siemes.
  01:03:36 - 01:03:59 - Dolf Logemann
  01:03:59 - 01:04:00 - Martijn Siemes.
  01:04:02 - 01:04:14 - Martijn Siemes.
  01:04:19 - 01:04:29 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  01:04:30 - 01:04:36 - Martijn Siemes.
  01:04:37 - 01:05:24 - Lindsey Stone
  01:05:25 - 01:05:41 - Martijn Siemes.
  01:05:43 - 01:05:59 - Yvonne ten Holder
  01:06:01 - 01:06:14 - Martijn Siemes.
  01:06:21 - 01:06:58 - Ambtelijke Ondersteuning 1
  01:06:58 - 01:07:27 - Martijn Siemes.
  01:07:27 - 01:07:43 - Petra Ackermans
  01:07:43 - 01:07:45 - Martijn Siemes.
  01:07:45 - 01:07:46 - Petra Ackermans
  01:07:48 - 01:09:15 - Martijn Siemes.
 3. 3

  01:09:09 - 01:09:15 - Martijn Siemes.