Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Forum - oordeelsvormend (Warnsveldzaal)

Gebiedsontwikkeling De Kleine Linie

maandag 19 juni 2023

19:00 - 20:00
Locatie

Warnsveldzaal

Voorzitter
Addy Garritsen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:54 - 00:06:51 - Addy Garritsen.
  00:06:51 - 00:07:10 - Bert Jansen
  00:07:10 - 00:07:15 - Addy Garritsen.
  00:07:15 - 00:07:24 - Bert Jansen
  00:07:24 - 00:08:12 - Addy Garritsen.
  00:08:13 - 00:09:06 - Jasper Bloem.
  00:09:06 - 00:09:25 - Addy Garritsen.
  00:09:26 - 00:10:42 - Abel van Dijken
  00:10:43 - 00:10:49 - Addy Garritsen.
  00:10:49 - 00:12:01 - Joram van Donk
  00:12:01 - 00:12:05 - Addy Garritsen.
  00:12:05 - 00:13:20 - Bert Jansen
 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De raad van de gemeente Zutphen besluit:


  Besluitpunt 1
  Kennis te nemen van de projectopdracht gebiedsontwikkeling ‘De Kleine Linie’ (voorheen Noorderhaven Noord) en daarmee de verdere gebiedsontwikkeling van ‘De Kleine Linie’;


  Besluitpunt 2
  Een voorbereidings- en verwervingskrediet beschikbaar te stellen van €5,3 miljoen voor het uitwerken van de projectopdracht en de aankoop van percelen binnen het projectgebied en de kapitaallasten voor dit krediet (€ 63.600) te dekken uit de reserve Grondzaken exploitatieresultaten.


  Besluitpunt 3
  De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2023-09).


  Besluitpunt 4
  Het college besluit voorlopig geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55, eerste lid en artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet (vanwege het belang vermeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Wet open overheid) op:


  511902 - Bijlage 0 memo afronding bestuursopdracht Noorderhaven-Noord def (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 1 bij memo afronding bestuursopdracht NHN memo ontwikkelstrategie NHN (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 2 bij memo afronding bestuursopdracht NHN 85183 Memo financiële verkenning nov 2022 (GEHEIM)
  511902 - Bijlage 3 onderbouwing voorbereidings- en verwervingskrediet (GEHEIM)
  en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

  00:12:15 - 00:13:20 - Bert Jansen
  00:13:20 - 00:13:26 - Addy Garritsen.
  00:13:26 - 00:15:17 - Jasper Bloem.
  00:15:17 - 00:15:18 - Pieter van der Hammen
  00:15:18 - 00:15:23 - Addy Garritsen.
  00:15:23 - 00:15:38 - Pieter van der Hammen
  00:15:38 - 00:15:41 - Addy Garritsen.
  00:15:41 - 00:16:48 - Jorn Lok
  00:16:48 - 00:16:50 - Addy Garritsen.
  00:16:50 - 00:18:01 - Jasper Bloem.
  00:18:01 - 00:18:02 - Addy Garritsen.
  00:18:02 - 00:18:03 - Jasper Bloem.
  00:18:03 - 00:18:19 - Addy Garritsen.
  00:18:19 - 00:20:30 - Jasper Bloem.
  00:20:30 - 00:20:32 - Addy Garritsen.
  00:20:32 - 00:20:44 - Joram van Donk
  00:20:44 - 00:20:46 - Addy Garritsen.
  00:20:47 - 00:21:27 - Jasper Bloem.
  00:21:27 - 00:21:30 - Addy Garritsen.
  00:21:30 - 00:21:42 - Bert Jansen
  00:21:42 - 00:22:00 - Addy Garritsen.
  00:22:02 - 00:22:13 - Addy Garritsen.
  00:22:13 - 00:22:20 - Jasper Bloem.
  00:22:20 - 00:22:26 - Addy Garritsen.
  00:22:27 - 00:23:06 - Arne Bouma
  00:23:06 - 00:23:11 - Addy Garritsen.
  00:23:11 - 00:23:49 - Bart Jan Westerhof
  00:23:51 - 00:23:59 - Addy Garritsen.
  00:23:59 - 00:24:04 - Gerard Pelgrim
  00:24:04 - 00:24:05 - Gerard Pelgrim
  00:24:05 - 00:24:12 - Addy Garritsen.
  00:24:12 - 00:25:32 - Gerard Pelgrim
  00:25:32 - 00:25:33 - Addy Garritsen.
  00:25:33 - 00:25:34 - Gerard Pelgrim
  00:25:34 - 00:25:35 - Addy Garritsen.
  00:25:35 - 00:25:37 - Gerard Pelgrim
  00:25:37 - 00:25:42 - Addy Garritsen.
  00:25:45 - 00:27:23 - Jasper Bloem.
  00:27:23 - 00:27:25 - Addy Garritsen.
  00:27:25 - 00:27:32 - Arne Bouma
  00:27:34 - 00:27:37 - Addy Garritsen.
  00:27:45 - 00:27:48 - Addy Garritsen.
  00:27:48 - 00:28:04 - Bart Jan Westerhof
  00:28:09 - 00:28:31 - Jasper Bloem.
  00:28:31 - 00:28:34 - Addy Garritsen.
  00:28:34 - 00:28:50 - Bart Jan Westerhof
  00:28:52 - 00:28:56 - Addy Garritsen.
  00:28:56 - 00:30:19 - Pieter van der Hammen
  00:30:19 - 00:30:23 - Addy Garritsen.
  00:30:23 - 00:30:24 - Arne Bouma
  00:30:24 - 00:30:28 - Addy Garritsen.
  00:30:28 - 00:30:43 - Arne Bouma
  00:30:45 - 00:30:48 - Addy Garritsen.
  00:30:51 - 00:32:50 - Jasper Bloem.
  00:32:50 - 00:32:52 - Addy Garritsen.
  00:32:52 - 00:33:34 - Gert Müller
  00:33:34 - 00:33:44 - Addy Garritsen.
  00:33:44 - 00:33:50 - Marloes Roerdink
  00:33:50 - 00:33:51 - Addy Garritsen.
  00:33:51 - 00:34:52 - Marloes Roerdink
  00:34:52 - 00:34:57 - Addy Garritsen.
  00:34:57 - 00:35:51 - Mark Purperhart
  00:35:53 - 00:35:56 - Addy Garritsen.
  00:35:56 - 00:37:32 - Jorn Lok
  00:37:32 - 00:37:37 - Addy Garritsen.
  00:37:41 - 00:38:41 - Jasper Bloem.
  00:38:41 - 00:38:44 - Addy Garritsen.
  00:38:44 - 00:38:54 - Gert Müller
  00:38:56 - 00:39:17 - Jasper Bloem.
  00:39:17 - 00:39:18 - Addy Garritsen.
  00:39:18 - 00:39:22 - Jasper Bloem.
  00:39:22 - 00:39:24 - Addy Garritsen.
  00:39:24 - 00:39:28 - Gert Müller
  00:39:30 - 00:39:32 - Addy Garritsen.
  00:39:32 - 00:39:38 - Jasper Bloem.
  00:39:38 - 00:39:39 - Addy Garritsen.
  00:39:39 - 00:40:06 - Jasper Bloem.
  00:40:06 - 00:40:07 - Addy Garritsen.
  00:40:07 - 00:40:14 - Jorn Lok
  00:40:16 - 00:40:17 - Addy Garritsen.
  00:40:17 - 00:41:44 - Jasper Bloem.
  00:41:44 - 00:41:46 - Addy Garritsen.
  00:41:46 - 00:41:57 - Mark Purperhart
  00:42:01 - 00:43:31 - Jasper Bloem.
  00:43:31 - 00:43:36 - Addy Garritsen.
  00:43:36 - 00:44:11 - Pieter van der Hammen
  00:44:12 - 00:44:13 - Addy Garritsen.
  00:44:13 - 00:45:00 - Jasper Bloem.
  00:45:00 - 00:45:04 - Addy Garritsen.
  00:45:04 - 00:46:43 - Jasper Bloem.
  00:46:43 - 00:46:46 - Addy Garritsen.
  00:46:46 - 00:47:17 - Marloes Roerdink
  00:47:19 - 00:47:25 - Addy Garritsen.
  00:47:25 - 00:47:59 - Jasper Bloem.
  00:47:59 - 00:48:07 - Addy Garritsen.
  00:48:07 - 00:48:14 - Bart Jan Westerhof
  00:48:16 - 00:48:18 - Addy Garritsen.
  00:48:23 - 00:48:25 - Addy Garritsen.
  00:48:31 - 00:49:18 - Addy Garritsen.
  00:49:18 - 00:49:22 - Addy Garritsen.
  00:49:22 - 00:49:23 - Addy Garritsen.
  00:49:23 - 00:50:00 - Jorn Lok
  00:50:15 - 00:50:18 - Addy Garritsen.
  00:50:18 - 00:50:21 - Addy Garritsen.
  00:50:21 - 00:50:35 - Arne Bouma
  00:50:36 - 00:51:07 - Addy Garritsen.
  00:51:07 - 00:51:19 - Addy Garritsen.
  00:51:19 - 00:51:38 - Arne Bouma
  00:51:40 - 00:52:14 - Addy Garritsen.
 3. 3
  Sluiting