Pagina delen

Technisch Blok 14 januari 2019

Datum 14-01-2019 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blok vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 januari 2019

Forum: Akkoord.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 januari 2019

VVD: De afhandelingstermijn is onlangs bijgesteld, maar ook die is weer verlopen. Hoe zit dat?

College: Als college gaan wij dat samen met de griffie weer actualiseren.  

Forum: Verder akkoord.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied Zuid & West, Bronsbergen 10"

Forum: Dit raadsvoorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 28 januari 2019

PVDA: Het stuk in rubriek A nummer 5 moet naar rubriek B.

Forum: Akkoord.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 januari 2019

Burgerbelang: Collegestuk nummer 4: Dit wordt geregeld door een extern bedrijf. Eerder is aangegeven dat dit niet door een extern bedrijf zou worden uitgevoerd. Waarom is gekozen voor een extern bedrijf, wat gaat dat kosten? Wat gaat dat opbrengen?

College: De GGD voert wettelijke taken uit op het gebied van jeugd en WMO. De GGD werkt in regionaal verband als opdrachtnemer van de gemeente; zij zijn erkend en gekwalificeerd.

Voorzitter: In het Presidium is aangegeven dat memo nummer 1 in een eigen forumvergadering behandeld moet worden.

Forum: Akkoord.

8. Vaststellen forumverslag(en) 

8a. Forumverslag 03-12-2018

Forum: Akkoord.

8b. Forumverslag 13-12-2018

Forum: Akkoord.

9. Sluiting

Voorzitter: Akkoord.

Agenda's 14-01-2019

Behandeld in