Pagina delen

Technisch Blok 18 januari 2016 (20:00 - 20:30)

Datum 18-01-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg

Agenda

Punt Onderwerp
1. Opening
2. Algemeen spreekrecht
3. Actieve informatievoorziening
4. Aankondiging moties en amendementen
5. Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 18 januari 2016
5b. Toezeggingenlijst Raad 18 januari 2016
6. Vermoedelijke hamerstukken
6a. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Griffienummer: 2015-0207
6b. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers
Griffienummer: 2016-0003
7 Motie: Snel internet in het buitengebied
Griffienummer: 2015-M0033
8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016
Griffienummer: 2015-0205
9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 januari 2016
Griffienummer: 2016-0001
10. Vaststellen forumverslag(en)
10a. Forumverslag 14-12-2015
10b. Forumverslag 15-12-2015
11. Sluiting

Behandeld in

Agenda's Technisch Blok {{ actiefJaar }}