Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2018. Deze lijst wordt opgesteld...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 3 december 2018

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 23 november 2018.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0033 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein 02-07-2018 De motie is in de raad van 24 september 2018 aangehouden met het verzoek deze te betrekken bij de bespreking van de Woonvisie. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raad van 11 maart 2019 op is teruggekomen.
2018-M0037 Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen 24-09-2018 De motie wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 17 december 2018.
2018-M0042 Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek) 15-10-2018 De motie wordt geagendeerd in de raad van 17 december 2018.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-V0016 Schriftelijke vragen D66 inzake de oprichting van Stichting Werkbedrijf
(Y.J.A. ten Holder)
17-09-2018 Beantwoord.
2018-V0017 Schriftelijke vragen D66 inzake monitor sociaal domein
(Y.J.A. ten Holder)
04-10-2018 Beantwoord.
2018-V0018 Schriftelijke vragen SP woningmarkt Zutphen
(G.J.N. Müller)
15-10-2018 Beantwoord.
2018-V0019 Schriftelijke vragen CDA over verkoop pand gemeente
(K.M. van Wamel)
16-10-2018 Beantwoord.
2018-V0020 Schriftelijke vragen omtrent vervuiling Berkel door lekkage leiding van Friesland Campina
(P.I. Ackermans)
13-11-2018 Beantwoord.
2018-V0021 Schriftelijke vragen met betrekking tot de handhaving van het kettingbeding Plangebied Terra Nova (Leesten-Oost)
(D Logemann)
12-11-2018

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

2017-0088 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
(Raad)

Het voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 25 september 2017.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

De fractie SP geeft aan dat dit initiatiefvoorstel wordt ingetrokken omdat het doel van het initiatiefvoorstel is behaald nu het college de reclamebelasting af schaft.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
03-12-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl