Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 8 november 2019. Deze lijst wordt opgesteld aan...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 8 november 2019.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 17-12-2018 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem! 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.
2019-M0014 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht 14-06-2019 Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 23 september 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 27 januari 2019 op is teruggekomen.
2019-M0016 Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid 23-09-2019 In behandeling.
2019-M0017 Motie: Motie van Zorg 04-11-2019 De motie is in behandeling. Bij het aanhouden van de motie is aangegeven dat behandeling gelijktijdig met het rapport Rijnconsult gewenst is.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 In behandeling.
2019-V0018 Schriftelijke vragen inzake budgetplafonds voor Jeugdzorg en WMO
(J. Bloem)
17-09-2019 Beantwoord.
2019-V0019 Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland
(D. Logemann, F.J.G.M. Manders)
03-10-2019 In behandeling.
2019-V0020 Schriftelijke vragen over de drie windmolens van IJsselwind
(A. van Dijken)
07-10-2019 Beantwoord.
2019-V0021 Schriftelijke vragen over de toekomst van wijkcentrum De Uitwijk
(J. Bloem)
01-11-2019 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
18-11-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl