Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 7 juni 2019. Deze lijst wordt opgesteld aan de...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Deze lijst is een momentopname en bijgewerkt tot 7 juni 2019.

Deze lijst wordt opgesteld aan de hand van de Forum- en raadsvergaderingen en bijgehouden door de griffie.

LOPENDE MOTIES

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2018-M0045 Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld 17-12-2018 De motie is aangehouden. Hij komt te vervallen wanneer niet uiterlijk op 8 juli 2019 op de motie is teruggekomen.
2019-M0001 Motie: Geef de jeugd een stem! 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 maart 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juli 2019 op is teruggekomen.
2019-M0003 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken 28-01-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 maart 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juli 2019 op is teruggekomen.
2019-M0004 Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West 11-03-2019 De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 april 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 23 september 2019 op is teruggekomen.
2019-M0007 Motie: Die ballon gaat niet op 08-04-2019 De motie staat geagendeerd voor het Forum van 17 juni 2019.
2019-M0009 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie 20-05-2019 Deze motie staat geagendeerd voor het Forum van 17 juni 2019.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN art. 3:37 RvO

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2019-V0003 Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen
(Y.J.A. ten Holder)
04-02-2019 In behandeling.
2019-V0007 Schriftelijke vragen over loonsom 2018
(Y.J.A. ten Holder)
26-03-2019 In behandeling.
2019-V0009 Schriftelijke vragen over ontwerpbestemmingsplan Kattenhavestraat
(H. Brouwer)
01-04-2019 Beantwoord.
2019-V0010 Schriftelijke vragen naar aanleiding van FS Masterplan de Mars op 28 september 2017
(F.J.G.M. Manders)
12-04-2019 In behandeling.
2019-V0011 Schriftelijke vragen betreffende betaling tarieven aan zorgbedrijven
(G.J.N. Müller)
16-04-2019 Beantwoord.
2019-V0012 Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot
(P.I. Ackermans)
30-04-2019 In behandeling.
2019-V0013 Schriftelijke vragen over vertrek directrice Hanzehof M. van Tiel
(J. Boersbroek)
20-05-2019 In behandeling.

VERZOEK OM INLICHTINGEN art. 3:38 RvO

Momenteel geen informatie beschikbaar.

INITIATIEF RAADSVOORSTELLEN

Nummer Onderwerp (Ingediend door) Ingediend d.d. Stand van zaken
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld
(Raad)
16-08-2013

Dit initiatiefvoorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 8 september 2014.

Het Forum heeft in de TB vergadering van 10 september 2018 uitgesproken dat de toezeggingenlijsten opgeschoond/geactualiseerd dienen te worden. Aan de initiatiefnemer van dit initiatiefvoorstel is gevraagd de actualiteit aan te geven ten behoeve van voornoemde actualisatie. Deze zal dan worden verwerkt in de betreffende toezeggingenlijsten.

2019-0031 Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad
(Raad)
15-04-2019

Conform artikel 147a van de Gemeentewet aangeboden aan het college, zodat zij wensen en bedenkingen aan de raad kenbaar kunnen maken alvorens de raad er een besluit over neemt.

2019-0057 Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente
(Raad)
04-06-2019

Conform artikel 147a van de Gemeentewet aangeboden aan het college, zodat zij wensen en bedenkingen aan de raad kenbaar kunnen maken alvorens de raad er een besluit over neemt.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
17-06-2019Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl