Pagina delen

Presentatie Toezicht brandveiligheid

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 12 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over hoe de brandveiligheid in de gemeente is geregeld.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van brandveiligheid. De regels met betrekking tot brandveiligheid staan met name in het Bouwbesluit. Er zijn geen plaatselijke regels meer mogelijk. De prioriteiten van de gemeente zijn vastgelegd in het VTH-programma.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over brandveiligheid en de rol van de gemeente. Daarna geeft de brandweer een presentatie over risicobeheersing bij brand.

De voorzitter geeft vervolgens de partijen de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Er moeten geen regels opgesteld worden naar aanleiding van incidenten.

PvdA: Hoeveel rookmelders zitten er in woningen die gebouwd zijn voor 2003? Kan de gemeente iets doen om dat aantal te verhogen? Hoe bereiken we zoveel mogelijk doelgroepen?

Lijst Van Vliet: Ik maak me erg druk om de IKEA-matrassen. Die ontvlammen erg snel.

BewustZW: Corporatie Ieder1 plaatst 25.000 rookmelders in haar huurwoningen. Hoe dichtbij absolute veiligheid zijn we na plaatsing hiervan?

D66: Wij zijn blij met deze presentaties naar aanleiding van onze motie.

Stadspartij: Wij sluiten ons daarbij aan. Hoe bereikbaar is de Zutphense binnenstad?

CDA: Dank voor de presentaties. Hoe wordt met andere beroepsgroepen samengewerkt?

ChristenUnie: Wij vinden de veiligheid van de sociale huurwoningen in de binnenstad onder de maat. Is daar voldoende aandacht voor?

SP: Wij zijn ontevreden over de veiligheid van de huurwoningen van de heer Kloppers.

BewustZW: Wij vinden dat u geen namen moet noemen in forum en raad.

SP: Prima. Ik spreek voortaan over “de verhuurder”.

Het college geeft in antwoord op de vragen aan dat de gemeente de afgelopen jaren goed heeft geïnvesteerd in brandveiligheid. De prioriteit lag daarbij bij de niet-zelfredzamen. Het is belangrijk mensen bewust te maken van hun eigen rol. Incidenten moeten niet leiden tot nieuwe regels, maar we moeten er wel van leren.

De ambtelijke ondersteuning vult aan dat er naar aanleiding van incidenten een risicoanalyse is gemaakt. Bij kamerverhuur kan de gemeente pas optreden bij vier kamers of meer. Toch heeft de gemeente ook goed gekeken bij de kleinere verhuurbedrijven. Ook daar zijn aanpassingen aan de woning gedaan. De binnenstad is oud en is daarom per definitie een risicogebied. We proberen echter zo goed mogelijk op te treden daar en de brandveiligheid steeds te verhogen.

Stadspartij: is er voldoende aandacht voor de bereikbaarheid?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat bij de brandweer ligt. De rookmelders van Ieder1 gaan 20 jaar mee. Dat is een enorme toegevoegde waarde. Er is al veel verbeterd aan de brandveiligheid van panden waar veel niet-zelfredzamen wonen. Daar is veel geld in gestoken. Wat betreft de IKEA-matrassen: daar is helaas geen wetgeving voor.

Lijst Van Vliet: Ongelofelijk!

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat men bij het inkoopbeleid daar rekening mee moet houden.

BewustZW: Is er contact met verzekeringsmaatschappijen hierover?

De vertegenwoordiger van de brandweer geeft aan dat de brandweer op landelijk niveau druk bezig is met de IKEA-matrassen. Over de binnenstad merkt de brandweer op dat de spuitauto door de smalle straten moet kunnen. De bereikbaarheid van de binnenstad blijft lastig. Bij evenementen letten we erg goed op. Er geldt een specifieke procedure voor brand in de binnenstad: altijd twee auto’s eropuit in plaats van één. In de historische binnenstad kunnen we echter niet alles uitsluiten.

Stadspartij: Heeft de brandweer een adviesrol over de bereikbaarheid?

Brandweer: Ja.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de brandweer druk is met het stimuleren van rookmelders.

PvdA: Bereiken jullie iedereen met deze voorlichting over rookmelders?

Brandweer: Dat weten we niet. Jongeren benaderen we via social media. Mensen met een smalle beurs op een andere manier.

SP: Is er misschien een speciaal pakket voor deze laatste groep mensen?

Het college stelt dat het lastig is om de omvang van deze groep met een smalle beurs te bepalen. Ik geef een voorbeeld. Als er een forse brand is geweest, organiseert de brandweer snel daarna een informatieavond. Dan doet de brandweer het aanbod om een woningcheck te doen bij mensen die dat willen. De brandweer plaatst dan direct rookmelders.

PvdA: Is er ook contact met de andere in Zutphen werkzame corporaties?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat er niet is, maar dat dat wel gaat gebeuren.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in