Presentatie Bestuursrapportage 2015-2

Onderwerp Presentatie Bestuursrapportage...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie Bestuursrapportage 2015-2

Onderwerp Presentatie Bestuursrapportage 2015-2
Portefeuillehouder O.W. Bosch
Inlichtingen bij H. Nijkamp
0575 587342 h.nijkamp@zutphen.nl

Inhoud

Bijlagen

68876 Presentatie college aan raad over tweede burap 2015
68876 RH Besluit 2015_BW_00250

Forum van 12 oktober 2015


Toelichting griffie:

Tijdens het forum vindt de politieke behandeling van de Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 plaats. Tevens wordt de tweede Bestuursrapportage van het jaar behandeld. De Programmabegroting en de Strategische Agenda zijn het gevolg van de uitkomsten van het Voorjaarsgesprek, dat in juni van dit jaar plaatsvond. Daarin werd door de raad gediscussieerd over de beleidskaders van de gemeente. In de Programmabegroting en de Strategische Agenda wordt ingegaan op het financiële plaatje dat daarbij hoort.

De Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 zijn vanaf 30 september 2015 beschikbaar op de website van de raad. Er is dan tot 5 oktober 2015 de tijd om technische vragen te stellen. Deze worden vóór 8 oktober 2015 door het college beantwoord. Op 12 oktober 2015 wordt de politieke discussie gevoerd.


Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum: 12-10-2015
Tijd: 20:00 - 22:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.J.A. Putker
Griffier: M.J.E. van den Berg
Notulist: More Support

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en R.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten en W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksL. Luesink en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Portefeuillehouder(s): O Bosch, J.A. Gerritsen, A de Jonge, C Pennings-Hanemaaijer, P Withagen
Ondersteuners: B.P.P. Janssen
Pers: ja
Publiek: 40 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016. Zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
12-10-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl