Pagina delen

Presentatie Bestuursrapportage 2015-2

Inhoud

Bijlagen

Behandeld in Forum van 12 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Tijdens het forum vindt de politieke behandeling van de Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 plaats. Tevens wordt de tweede Bestuursrapportage van het jaar behandeld. De Programmabegroting en de Strategische Agenda zijn het gevolg van de uitkomsten van het Voorjaarsgesprek, dat in juni van dit jaar plaatsvond. Daarin werd door de raad gediscussieerd over de beleidskaders van de gemeente. In de Programmabegroting en de Strategische Agenda wordt ingegaan op het financiële plaatje dat daarbij hoort.

De Programmabegroting 2016 en de Strategische Agenda 2016-2019 zijn vanaf 30 september 2015 beschikbaar op de website van de raad. Er is dan tot 5 oktober 2015 de tijd om technische vragen te stellen. Deze worden vóór 8 oktober 2015 door het college beantwoord. Op 12 oktober 2015 wordt de politieke discussie gevoerd.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 12-10-2015 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en R.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten en W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksL. Luesink en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in