Pagina delen

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 maart 2018

Griffienummer: 2018-0029

Collegestuk

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College6 februari 2018Invoeren Subsidieregeling innovaties onderwijshuisvesting
02College14 februari 2018Boardletter 2017
03College14 februari 2018Verbeterplan Kinderopvang ivm B-status
04College20 februari 2018Samenwerkingsovereenkomst Voedselbank
05College27 februari 2018Kennis te nemen van het Plan van aanpak voor actualisatie van de gemeentelijke Woonvisie

Memo

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 februari 2018Aanleggen voorziening in voorbereiding op de liquidatie van Het Plein
02College14 februari 2018Informatie over aanvlieg- en uitvliegroutes luchthaven Lelystad (2017-V0019 en 2017-M0036)
03College14 februari 2018De bevolkingsontwikkeling in 2017
04College14 februari 2018Vastgoedbestendig Zutphen - voortgang van de implementatie
05 22 februari 2018- leeg -
06College15 februari 2018Voortgang Right to Challenge

Overig

NrAfzenderDatumOnderwerp
01College14 februari 2018Jaarkrant Leerplicht/RMC 2016-2017