Pagina delen

Memo Beeldvormend Forum over adviesrecht

Behandeld in Forum van 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPS.G.J.G. de Groen
PvdA
BurgerbelangM. Roerdink
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDA
StadspartijB Vink en G.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in

Lijst ter inzage liggende stukken {{ actiefJaar }}