Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2019

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2019-M0018

(04-11-2019)

Motie: Verdieping transitie sociaal domein GroenLinks, VVD, Burgerbelang Aangenomen (04-11-2019)

2019-M0017

(04-11-2019)

Motie: Motie van Zorg D66, Burgerbelang, Stadspartij, BewustZW, CDA Aangehouden (04-11-2019)
De motie is in behandeling. Bij het aanhouden van de motie is aangegeven dat behandeling gelijktijdig met het rapport Rijnconsult gewenst is.

2019-M0016

(23-09-2019)

Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid Burgerbelang In behandeling.

2019-M0015

(23-09-2019)

Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman Stadspartij, D66 Ingetrokken (04-11-2019)

2019-M0014

(14-06-2019)

Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht Burgerbelang, D66, CDA Aangehouden (23-09-2019)
Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 23 september 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 27 januari 2019 op is teruggekomen.

2019-M0013

(14-06-2019)

Motie: Samen kom je verder VVD, D66, Burgerbelang, PvdA Aangenomen (14-06-2019)

2019-M0012

(14-06-2019)

Motie: Geld uit de stenen halen BewustZW, CDA Verworpen (14-06-2019)

2019-M0011

(20-05-2019)

Motie: Motie van treurnis tegen burgemeester Vermeulen D66, BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Stadspartij Verworpen (20-05-2019)

2019-M0010

(20-05-2019)

Motie: Motie van wantrouwen tegen wethouder De Jonge Burgerbelang, CDA, D66, ChristenUnie, Stadspartij, BewustZW Verworpen (20-05-2019)

2019-M0009

(20-05-2019)

Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij Ingetrokken (23-09-2019)

2019-M0008

(06-05-2019)

Motie: Deelnemen aan experiment Wietproef D66, GroenLinks, Burgerbelang, SP Aangenomen (03-06-2019)

2019-M0007

(08-04-2019)

Motie: Die ballon gaat niet op GroenLinks, Stadspartij, D66 Aangenomen (08-07-2019)

2019-M0006

(08-04-2019)

Motie: Hond Veilig Zutphen Burgerbelang, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks Aangenomen (03-06-2019)

2019-M0005

(11-03-2019)

Motie: De energierekening is te hoog SP Aangenomen (08-04-2019)

2019-M0004

(11-03-2019)

Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West GroenLinks, CDA Ingetrokken (23-09-2019)

2019-M0003

(28-01-2019)

Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken Stadspartij Ingetrokken (08-07-2019)

2019-M0002

(28-01-2019)

Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025 Stadspartij, GroenLinks Ingetrokken (11-03-2019)

2019-M0001

(28-01-2019)

Motie: Geef de jeugd een stem! D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA Aangehouden (08-07-2019)
De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl