Samenstelling auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de raad. Verder neemt als adviseur deel aan de vergaderingen een vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie, de portefeuillehouder financiën,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Samenstelling auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de raad. Verder neemt als adviseur deel aan de vergaderingen een vertegenwoordiger van de rekenkamercommissie, de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de controller.

Uit haar midden benoemt de auditcommissie een voorzitter.

De commissiegriffier adviseert en ondersteunt de auditcommissie in haar werkzaamheden.

Samenstelling

Daarnaast kent het de volgende vaste adviseurs:

  1. portefeuillehouder financiën
  2. teamleider control en administratie
  3. concerncontroller
  4. de (vice-) voorzitter van de rekenkamercommissie
  5. de accountant
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl