Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

2015-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag | 19-06-2015

Via memo terugkoppelen of bij de bouw van het nieuwe zwembad geld is overgebleven dat kan worden gebruikt voor de aanschaf van speelattributen.


Stand van zaken:

Nadat duidelijkheid is over de consequenties van de sluiting van het zwembad in januari 2017, zal de financiƫle stand van zaken teruggekoppeld worden. Het nieuwe interimbestuur van het zwembad is bezig met een Toekomstplan voor het zwembad. Hierin zijn de onderdelen speelattributen en het financiƫle verhaal opgenomen. De planning is dat het Toekomstplan begin september 2018 in het bestuurlijk overleg tussen gemeente en het zwembadbestuur wordt besproken, waarna een terugkoppeling aan de raad zal volgen.


september 2015

Programma's Projecten en Processen

2016-04

Hanzehof: "Noodscenario" | 09-05-2016

Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst.


Stand van zaken:

In de vergadering over de Voorjaarsnota 2018 zegt het college in oktober 2018 het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof aan de raad voor te leggen.


mei 2017

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2017-03

Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen | 13-03-2017

De voortgangsrapportage (verslag van gedurende het jaar uitgevoerde activiteiten) aanbieden aan het Forum.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2017-16

Cultuurmakelaar en adviescommissie | 04-12-2017

College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.


Stand van zaken:

In behandeling.


januari 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-01

Vragenkwartiertje: Kinderpardon | 15-01-2018

In een memo inzichtelijk maken of in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet en of het college voornemens is om in een dergelijk geval actie te ondernemen richting de Staatssecretaris.


Stand van zaken:

In behandeling.


maart 2018

Maatschappelijke zaken

2018-02

Memo met overzicht van acties en maatregelen in het kader van verbetering van 'control' | 15-06-2018

Memo opstellen voor het Forum met een overzicht van ondernomen en nog te ondernemen acties en maatregelen van het college om beter 'in control' te komen.


Stand van zaken:

In behandeling.


september 2018

Control

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl