Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

2015-11

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag | 19-06-2015

Via memo terugkoppelen of bij de bouw van het nieuwe zwembad geld is overgebleven dat kan worden gebruikt voor de aanschaf van speelattributen.


Stand van zaken:

Nadat duidelijkheid is over de consequenties van de sluiting van het zwembad in januari 2017, zal de financiële stand van zaken teruggekoppeld worden.


september 2015

Programma's Projecten en Processen

2016-04

Hanzehof: "Noodscenario" | 09-05-2016

Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst.


Stand van zaken:

In september 2017 wordt het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof verwacht.


mei 2017

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2017-03

Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen | 13-03-2017

De voortgangsrapportage (verslag van gedurende het jaar uitgevoerde activiteiten) aanbieden aan het Forum.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2017-05

Raad 10 april 2017 | 10-04-2017

Raad wordt, via een bespreekstuk, geïnformeerd over de afwegingen en dilemma's waar het college tegenaan loopt om te zien of de randvoorwaarden m.b.t. masterplan Onderwijshuisvesting werken.


Stand van zaken:

In behandeling


01 oktober 2017

Maatschappelijke zaken

2017-08

VJN: Motie Hondenbelasting als doelbelasting | 23-06-2017

Via een memo inzichtelijk maken welke inkomsten er zijn en welke uitgaven worden gemaakt rond het Hondenbeleid.


Stand van zaken:

In behandeling


september 2017

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2017-09

VJN: motie jongerenhuisvesting | 23-06-2017

In een memo uitkomsten weergeven van het onderzoek of (in een flatgebouw) aan de Van Drinenstraat jongeren gehuisvest zijn die tevens huursubsidie ontvangen.


Stand van zaken:

In behandeling.


september 2017

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2017-11

Vragenkwartiertje: Drugsdealers op De Mars | 25-09-2017

Uitzoeken of de problematiek van het dealen van drugs op De Mars bekend is bij de politie en zoja wat wordt ondernomen om daar tegen op te treden. De raad hierover per memo informeren.


Stand van zaken:

In behandeling.


oktober 2017

Veiligheid

2017-12

Vragenkwartierje: Luchthaven Teuge | 09-10-2017

Per memo informeren over wat allemaal heeft plaatsgevonden rond luchthaven Teuge in de periode vanaf juni 2017 tot de dag van vandaag. Zo mogelijk ook een duiding van de uitkomsten van de aanstaande behandeling in de Tweede Kamer.


Stand van zaken:

In behandeling.


november 2017

Ruimte Economie en Duurzaamheid

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl