Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2017

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2017-M0035

(04-12-2017)

Motie: ontmanteling Het Plein door externe deskundige ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij De motie staat geagendeerd in het Forum van 18 december 2017.

2017-M0034

(04-12-2017)

Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij, D66 De motie staat geagendeerd in het Forum van 18 december 2017.

2017-M0033

(04-12-2017)

Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen ChristenUnie, CDA, D66 De motie wacht op agendering in het Forum.

2017-M0032

(20-11-2017)

Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag Burgerbelang De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 februari 2017 op is teruggekomen.

2017-M0031

(20-11-2017)

Motie: Extern onafhankelijk onderzoek naar de problemen van het zwembad D66, Fractie Pepers en Verwoort, CDA, GroenLinks

2017-M0030

(20-11-2017)

Motie: Ruimte voor WALHALLAb GroenLinks, D66, Fractie Pepers en Verwoort, BewustZW, CDA, VVD, Lijst van Vliet, PvdA, Stadspartij

2017-M0029

(06-11-2017)

Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer PvdA, Fractie Pepers en Verwoort Aangehouden (04-12-2017)
Bij de stemming op 4 december 2017 zijn de stemmen gestaakt bij 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen. De motie wordt op 18 december 2017 opnieuw in stemming gebracht.

2017-M0028

(06-11-2017)

Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl GroenLinks, PvdA Aangehouden (04-12-2017)
De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 4 december 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 12 maart 2018 op is teruggekomen.

2017-M0027

(06-11-2017)

Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad SP Verworpen (04-12-2017)

2017-M0026

(23-10-2017)

Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB Burgerbelang De motie staat geagendeerd in de Technisch Blok vergadering van 20 november 2017 .

2017-M0025

(23-10-2017)

Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten VVD Aangehouden (23-10-2017)
De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 6 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 29 januari 2018 op is teruggekomen.

2017-M0024

(23-10-2017)

Motie: Afschaffen eigen bijdrage WMO SP

2017-M0023

(09-10-2017)

Motie: Openbare toiletten in Zutphen CDA, PvdA Aangenomen (04-12-2017)

2017-M0022

(09-10-2017)

Motie: Sneller betalen van facturen GroenLinks Aangenomen (04-12-2017)

2017-M0021

(09-10-2017)

Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven SP

2017-M0020

(03-07-2017)

Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip D66, Fractie Pepers en Verwoort, BewustZW Aangehouden (23-10-2017)
Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum en laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 23 oktober 2017. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 15 januari 2018 op is teruggekomen.

2017-M0019

(19-06-2017)

Motie: Hondenbelasting als doelbelasting CDA, ChristenUnie Ingetrokken (23-06-2017)

2017-M0018

(19-06-2017)

Motie: Participatiebonus PvdA, D66, GroenLinks, CDA

2017-M0017

(19-06-2017)

Motie: Verlaging rentelasten Hanzehof D66 Ingetrokken (23-06-2017)

2017-M0016

(19-06-2017)

Motie: Toekomst Oude IJsselbrug D66, PvdA Aangenomen (23-06-2017)

2017-M0015

(19-06-2017)

Motie: Kansen voor meer samenwerking in de Stedendriehoek D66 Verworpen (23-06-2017)

2017-M0014

(19-06-2017)

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld Stadspartij De motie is laatstelijk aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 12 februari 2018 op is teruggekomen.

2017-M0013

(19-06-2017)

Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 Stadspartij De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 20 november 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 12 februari 2018 op is teruggekomen.

2017-M0012

(19-06-2017)

Motie: Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017 Stadspartij Aangenomen (23-06-2017)

2017-M0011

(19-06-2017)

Motie: Opbrengst Broederenklooster voor jongerenwoningen SP Aangenomen (23-06-2017)

2017-M0010

(19-06-2017)

Motie: Bestendige inzet reserves VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks Aangenomen (23-06-2017)

2017-M0009

(19-06-2017)

Motie: Raad van de toekomst ChristenUnie, CDA

2017-M0008

(19-06-2017)

Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing ChristenUnie, SP Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 6 november 2017 .De Motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 29 januari 2018 op is teruggekomen.

2017-M0007

(19-06-2017)

Motie: Fasering incidentele financiƫle ruimte ChristenUnie, D66 Verworpen (23-06-2017)

2017-M0006

(22-05-2017)

Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein CDA, ChristenUnie Aangenomen (03-07-2017)

2017-M0005

(22-05-2017)

Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders SP Ingetrokken (03-07-2017)

2017-M0004

(22-05-2017)

Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen Burgerbelang, CDA, Lijst van Vliet, PvdA

2017-M0003

(10-04-2017)

Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen Stadspartij, PvdA, GroenLinks Aangenomen (22-05-2017)

2017-M0002

(13-03-2017)

Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen PvdA, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA Ingetrokken (03-07-2017)

2017-M0001

(13-03-2017)

Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017 Stadspartij, SP Verworpen (08-05-2017)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl