Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2017

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2017-M0023

(09-10-2017)

Motie: Openbare toiletten in Zutphen CDA, PvdA De motie wacht op agendering in het Forum.

2017-M0022

(09-10-2017)

Motie: Sneller betalen van facturen GroenLinks De motie wacht op agendering in het Forum.

2017-M0021

(09-10-2017)

Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven SP De motie wacht op agendering in het Forum.

2017-M0020

(03-07-2017)

Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip D66, Fractie Pepers en Verwoort, BewustZW Op verzoek van de indieners is de motie nog niet geagendeerd in het Forum. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 6 november 2017 op is teruggekomen.

2017-M0019

(19-06-2017)

Motie: Hondenbelasting als doelbelasting CDA, ChristenUnie

2017-M0018

(19-06-2017)

Motie: Participatiebonus PvdA De motie staat geagendeerd in het Forum van 23 oktober 2017.

2017-M0017

(19-06-2017)

Motie: Verlaging rentelasten Hanzehof D66

2017-M0016

(19-06-2017)

Motie: Toekomst Oude IJsselbrug D66, PvdA

2017-M0015

(19-06-2017)

Motie: Kansen voor meer samenwerking in de Stedendriehoek D66

2017-M0014

(19-06-2017)

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld Stadspartij De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 september 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 20 november 2017 op is teruggekomen.

2017-M0013

(19-06-2017)

Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 Stadspartij De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 11 september 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de vergadering van 20 november 2017 op is teruggekomen.

2017-M0012

(19-06-2017)

Motie: Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017 Stadspartij

2017-M0011

(19-06-2017)

Motie: Opbrengst Broederenklooster voor jongerenwoningen SP

2017-M0010

(19-06-2017)

Motie: Bestendige inzet reserves VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks

2017-M0009

(19-06-2017)

Motie: Raad van de toekomst ChristenUnie, CDA De motie staat geagendeerd in de raad van 23 oktober 2017.

2017-M0008

(19-06-2017)

Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing ChristenUnie, SP Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering over de Voorjaarsnota van 23 juni 2017 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 20 november 2017 op is teruggekomen.

2017-M0007

(19-06-2017)

Motie: Fasering incidentele financiële ruimte ChristenUnie, D66

2017-M0006

(22-05-2017)

Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein CDA, ChristenUnie

2017-M0005

(22-05-2017)

Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders SP

2017-M0004

(22-05-2017)

Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen Burgerbelang, CDA, Lijst van Vliet, PvdA Deze motie is betrokken bij de Forumspecial Veiligheid van 21 september 2017 en wacht op agendering in de raad. De motie komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 20 november 2017 op is teruggekomen.

2017-M0003

(10-04-2017)

Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen Stadspartij, PvdA, GroenLinks Aangenomen (22-05-2017)

2017-M0002

(13-03-2017)

Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen PvdA, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA

2017-M0001

(13-03-2017)

Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017 Stadspartij, SP

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl