Website gemeenteraad Zutphen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Website gemeenteraad Zutphen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.

De 29 raadsleden die samen de gemeenteraad vormen worden eens per vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Zutphen. Het is na verkiezingen de taak van de gekozen raadsleden om de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk te behartigen.
Om belangen goed te kunnen behartigen en afgewogen keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat de raadsleden weten wat er binnen de gemeente speelt. Ze onderhouden daarom contacten met allerhande organisaties, instellingen en individuele burgers.

Behoudens uitzonderingen vergadert en besluit de gemeenteraad in openbare raadsvergaderingen (art 125 Grondwet).

De eerstvolgende vergaderavond is op 3 november 2014.

Historie

Om papierarm vergaderen voor de raad mogelijk te maken is in de zomer van 2013 deze website in gebruik genomen.
De stukken in de periode daarvoor zijn nog te vinden op de voormalige website.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Twitter

Titel
@raadZutphen: Maandag 3 november zijn er weer Forum en raad. Raadpleeg de agenda's op de website https://t.co/cdu1tjsWEp
@raadZutphen: Vanwege enkele onvolkomenheden is een addendum toegevoegd aan de Strategische Agenda / Programmabegroting 2015, zie http://t.co/mgtAd9O1wI
@raadZutphen: Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein, inclusief amendement SP over huishoudelijk zorg, met algemene stemmen door raad aanvaard.
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA Zutphen
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl